Terapi voksne

Individuelle samtaler funderet på Parts Work, Psykoterapi og Mindfulness/Selvomsorg.

Mange problemstillinger drejer sig om, at have mistet forbindelsen til sig selv. Mistet forbindelse til sin retning, sin kerne, sit hjerte, sine værdier, sin krop/følelser, indre ro og omsorgen for sig selv og måske også for andre. Der kan være mange forskellige grunde til at vi på den måde er kommet "ud af os selv". Det vil give nogle symptomer der er tradition for, at sætte navne på, alt efter hvilke symptomer der træder tydeligst frem - såsom angst, indre uro, stress, depression, dårligt selvværd, ptsd, tankemylder, tvangstanker, ocd, selvskade, add/adhd etc.
Baggrunden kan være konkrete traumer, en aktuel krise, sorg, en stresset periode, men det kan også være rodfæstet langt tilbage i vores tilknytning, ubevidste traumer og historie eller blot være sket ubemærket gennem årene. Uanset hvad du kommer med, vil jeg tage udgangspunkt i din problemstilling.

Vi gør ofte meget ud af at indrette et rart hjem. I terapien arbejder vi på, at det bliver rart at være hjemme i sig selv. Jeg lægger stor vægt på at skabe et kærligt og tillidsfuldt rum, hvor du kan arbejde med at finde hjem i dig selv.

 

Reference:
"Jeg havde stor gavn af mit forløb hos Berit. Hun er en meget dygtig terapeut, der både forstår at lytte og udfordre. Jeg har oplevet både at føle mig set og hørt og jeg er ofte gået fra terapien opløftet og klogere. Jeg har også været glad for de værktøjer som vi sammen har trænet og gjort brug af i terapien. Dem gør jeg - nærmest på daglig basis - aktivt brug af i min dagligdag.
Sidst men ikke mindst værdsætter jeg det menneskesyn, som gennemsyrer Berits måde at arbejde på. Hun lever det hun siger, og den ånd som hun arbejder i, manifesterer sig i hendes ord og handling. At hendes livsforståelse har en klar retning ud mod verden og ‘næsten’ har været altafgørende for at jeg har ønsket Berit som min terapeut." Læs flere referencer her.
Erika
Psykolog

 

Metoden er baseret i evidensbaseret metoder, parts work, mindfulness/selvomsorg og gestaltterapi.

"udgangspunktet er altid hvad du kommer med - metoden ligger som en baggrund for min måde at arbejde på".

Min metode er baseret på evidensbaseret metoder: parts work, mindfulness/compassion og gestaltterapi. Det vil sige:

- Samtalerne foregår i samspil med din krop og nervesystem - da det er det- der skaber en varig forandring. Det er ikke nok, at få en mental forståelse, hvis kroppens traumer og sansninger fortsætter med, at leve deres eget ubevidste liv. - Vejrtrækning, krop og regulering af nervesystem spiller ind i psykiske temaer og vil blive inddraget, hvor det giver mening.

- Følelser og behov - genkende, integrere, lytte til og regulere følelser og behov. Der kan være modsatrettede eller uerkendte behov og følelser. Man kan komme til at afbryde sig selv og have svært ved, at udtrykke behov, følelser og grænser.

- Vi har brug for at kunne indgå i nærende, kærlige og givende relationer. Tilknytning, relations- og kontakt kompetencer baseret på neuroaffektiv udvikling. Mentalisering - bl.a evnen til at kunne forstå egne og andres mentale tilstande, udvikler større empati for både dig selv og andre.

- Selvomsorg og nænsomhed. En indre kærlig dialog med dig selv. Taler du grimt til dig selv? betyder det ikke, at det er sandt - formegentlig er der nogle, der har glemt, at lære dig det modsatte. Hjertet - kontakt til inderste værdier, kerne, retning og meningsfuldhed i livet. Højne bevidsthed, mindske formålsløst tankemylder, skabe større selvberoenhed og klarhed.

- Har du en meditationspraksis eller ønsker at opbygge en, kan justeringer og supervision af praksis være en del af terapien.

Et samtale forløb?

Kan bestå af enkelte sessioner indenfor et kortere tidsrum, eller det kan være længerevarende og strække sig over flere år.

Mange klienter kan have glæde af enkelte intensive samtaler i starten af forløbet, for derefter, at vende tilbage med længere mellemrum for at arbejde med de forandringer livet måtte bringe, i den personlige udviklingsproces.

Priser og vilkår

Se under praktiske info.

Sted: Vindingevej 34C, 4000 Roskilde

Du er velkommen til at kontakte mig med spørgsmål på beritlarsen@mindful-U.dk eller på tlf.: 26 17 09 55

Terapeut: Berit Larsen. MBSR mindfulnss lærer fra Århus Universitet, Psykoterapeut MPF, Coach ICF og Bevægelsespædagog.

Jeg modtager løbende supervision af erfarne supervisorer. Alle samtaler foregår i fuld fortrolighed og er underlagt tavshedspligt. Terapien foregår efter de etiske regler opstillet af Dansk Psykoterapeut Forening.

“Når du tør være den, du i virkeligheden er opstår forandringen” Gary Yontef