MINDFUL-U

MINDFUL-U

Mindfulness

Mindfulness / Nærværs træning / Fuld opmærksomhed/bevidsthed

har rødder tilbage til yoga og meditative traditioner. I mere end 2500 år er mindfulness meditation i buddhismen blevet anvendt som et middel til at reducere psykologisk betinget lidelse, fremme udviklingen af spiritualitet, positive kvaliteter såsom øget opmærksomhed, indsigt, accept og medfølelse. Mindfulness er en grundlæggende kapacitet ved den almene menneskelige bevidsthed, der kan trænes og udvikles over tid. Inden for den vestlige psykologi har man arbejdet med mindfulness i omkring 35 år, og man har udviklet metoden, så den passer til den vestlige verdens kultur og livsstil. Mindfulness er i dag en anerkendt metode i medicinske kredse, og i USA bruger mere end 600 klinikker mindfulness som behandlingsform.

Hvad er mindfulness, mange har forsøgt, men ord vil aldrig være helt dækkende. Man kan kun finde ind til det, ved at praktisere meditation og mindfulness i hverdagen over tid, og derved påbegyndes rejsen mod bevidsthedsudvidelsen, der senere muliggør transformering af sindets vaner og handlemønstre.

“Mindfulness indbefatter en kærlig og medfølende kvalitet i måden at være tilstede på, en følelse af åbenhjertet, venligt nærvær og interesse” Jon Kabat-Zinn 2003

“Mindfulness vil i praksis sige at vågne op og være sin egen bedste ven”. Lone Overby Fjorback 2012

”Mindfulness er det, der kommer af at være opmærksom med vilje i det aktuelle øjeblik,som om dit liv afhænger af det, uden at vurdere og / eller dømme. Intet andet end bevidsthed og opmærksomhed” Jon Kabat-Zinn 1994

“Mindfulness er evnen til at være opmærksom på det som foregår i det nuværende øjeblik”. Hahn, 1976

“Mindfulness er en grundlæggende kvalitet ved den menneskelige bevidsthed” Brown, Ryan & Creswell 2007

“Mindfulness er ikke dømmende observation af interne og eksterne stimuli, således som de fremtræder fra øjeblik til øjeblik” Baer 2003

Heartfulness

Hjerte og mind er det samme ord i asiatiske sprog og det kinesiske tegn for mindfulness er sammensat af to tegn: et for hjerte og et for tilstedeværelse. En mere korrekt oversættelse af mindfulness ville måske være”heartfulness” hvilket også understreger vigtigheden af at inkludere hjerte-kvaliteter i graden af opmærksomhed, hvormed mindfulness praktiseres.Head_heartMindfulness kan beskrives som en bestemt måde at være opmærksom på, der er karakteriseret ved evnen til bevidst observation af nuværende oplevelser uden at dømme og evaluere dem. Det er samtidig en åben, venlig og tålmodig indstilling, som står i skarp kontrast til den måde, hvorpå opmærksomhed og kognition normalt fungerer. Sædvanligvis giver indhold i bevidstheden anledning til automatiske processer, hvor oplevelser analyseres, bedømmes, evalueres og kategoriseres. Mindfulness er evnen til at registrere og neutralt iagttage fænomener i opmærksomhedsfeltet, herunder tanker, følelser og kropslige fornemmelser samt sanseindtryk fra omgivelserne, således som de kommer og går, uden forsøg på flugt eller undgåelse og uden at forholde sig kritisk og vurderende til dem. Essensen i mindfulness er en medfølende opmærksomhedsindstilling, der kan udvikles og forbedres livslangt…

(Citat mindfulness.au.dk)

Mindfulness…

– styrker kreativitet og selvaccept

– øger sansninger og fornemmelser i kroppen

-gør dig bevidst om den magt dine tanker, sanser og følelser har over dig

– forebygger og reducere stress, PTSD, depressioner, angst og øger generelt livskvaliteten

– styrker din empati, kontakt og relations kompetencer

– ændre hjernens struktur, sænker åndedrætsrytmen, sænker blodtrykket, forbedre søvn, beroliger nervesystemet, bremser aldringsproces, øger lykkefølelse etc

– bevidstgøre mentale vaner via fuld opmærksomhed og accept og muliggør nedbrydelse af disse vanebetingede strukturer i sindet

– er en integrerende, sind-krop-baseret træning, der sætter dig i stand til at ændre den måde du tænker og føler om dine oplevelser

– du trænes i at være tilstede i nuet på en ikke vurderende måde og uden at (for)dømme dig selv og andre.

– øger evnen til at træffe bevidste valg samt evnen til at vælge, hvordan og på hvad du bruger din opmærksomhed.

– skaber bedre balance mellem dine egne værdier og arbejdsmarkedets krav.

“We are fascinated by the words – but where we meet is in the silence behind them” Ram Dass