Mindfulness forløb til virksomheder

Mindfulness forløb til virksomheder

Et mindfulness forløb kan både forebygge, reducere stress og andre ubalancer. Det kan være et tilbud til enkelte medarbejdere, en afdeling eller hele virksomheden opdelt i grupper.

MINDFUL-U tilbyder et tilpasset forløb til din virksomhed, eller det klassiske 8-ugers MBSR mindfulness forløb – beskrevet længere nede på siden. Der tilbyde også enkeltstående workshops eller personaledage.

Novo Nordisk: “Rigtig godt kursus i dejlige og rolige omgivelser. Vi havde en fantastik dag, hvor vi blev introduceret til mindfulness og meditation og fik gode redskaber vi kunne tage med videre i vores dagligdag”.

Lokaler: undervisningen kan foregå i jeres virksomhed, eller i lokaler på en skøn og stemningsfyldt 4-længet går i Lejre. Der er stole til rådighed.

8-ugers MBSR forløb – står for (Mindfulness Baseret Stress Reduktion).

Det er et åbent trænings og udviklingsforløb, ved MBSR (mindfulness-baseret-stress-reduction) forløber kurset 8 uger af 2,5 time, samt en helt fredags retreat dag. (første kursusgang 3 timer).

MBSR programmet er det globalt set mest gennemtestede og forskningsmæssigt velafprøvede mindfulness program, udviklet af Dr.Jon Kabat-Zinn, University of Massachusetts.

På 8 ugers programmet anvendes der intensiv træning i mindfulness/bevidst nærvær til forbedring af helbred, livskvalitet og livsglæde hos raske og syge personer, herunder effektiv håndtering af symptomer på stress, angst og depression. Se udførlig beskrivelse af MBSR programmet nederst på siden.

De seneste års forskningsresultater af MBSR Mindfulness programmet og dennes positive indvirken på såvel fysiske, personlige som professionelle liv, skaber øget interesse for at opøve mindfulness/bevidst nærvær, som en vej til mere essentiel livskvalitet, personligt lederskab og livfuldhed. Der er allerede et væld af studier der dokumenterer effekten af MBSR Mindfulness programmet.

Det være sig øget koncentrationsevne, mental fleksibilitet og klarhed, kropsbevidsthed, beslutningsevne og performance. Samtidig minimeres negative mentale mønstre og stress, der giver mulighed for bedre samarbejdsevne, kommunikationsevne, relationskompetence, kreativitet og innovation. Kroppen frigøres for stressorer, slapper af, regulerer og helbreder lettere sig selv. Endvidere øges evnen til empati og dermed øget mulighed for en inkluderende og rummelig holdning til sig selv og andre. Dette gør en stor forskel i udviklingen af såvel personlig integritet, troværdighed og autenticitet.

På 8 ugers kurset, vil bl.a. følgende temaer blive berørt:

  • Bevidst nærvær og nuets kraft
  • Opmærksomhed der rummer tanker, følelser og kropslige sansninger
  • Håndtering af tankemylder, modløshed, stress, smerte, angst, depression og helbredsproblemer
  • Nervesystemet, hjernen og selvberoligelse
  • Venlighed, (self)compassion
  • Jordforbindelse, grounding og kropsbevidsthed
  • Koncentration og rummelighed – relationskompetencer
  • Kreativitet og udfoldelse af potentialer
  • Øget bevidsthed, evnen til at tage ansvar og vælge

Kurset er interaktivt og tager udgangspunkt i deltagernes erfaringer og væren i livet – privat og på arbejdspladsen. Vi benytter os af opmærksomhedsøvelser i siddende, stående, liggende og gående meditationer, samt yoga og åndedræt. Endvidere gør kurset dig i stand til at udvikle og opretholde en efterfølgende daglig mindfulness meditationspraksis.

Forudsætninger og Form:

Der kræves ingen forudsætninger ud over interesse, nysgerrighed og lyst. Der vil dog forinden være en samtale om hvor du er i dit liv lige nu og om det er det rigtige for dig. Undervisningen foregår i en kombination mellem teoretisk stof, meditationsøvelser, kropsøvelser, instruktion og udvekslinger.

Der udleveres undervisningsmateriale, samt guidede øvelser til daglig træning. Du skal være indstillet på at bruge ca 45 min. dagligt mellem modulerne, til at træne forskellige dele af Mindfulness. Udvekslingerne tager afsæt i deltagernes erfaring og oplevelser fra den daglige praksis fra gang til gang.

Det er vigtigt for udbyttet, at man så vidt muligt kommer til alle timer og forsøger at lave hjemmearbejdet.

Spørgsmål til: beritlarsen@mindful-U.dk eller tlf. 26 17 09 55 

Underviser: Berit Larsen