Om MINDFUL-U

Om MINDFUL-U

MINDFUL-U – tilbyder 8-ugers MBSR mindfulness forløb – (mindfulness-baseret-stress-reduktion), og udviklingsgruppe der arbejder med mindfulnessbaseret bevægelse, kropsbevisthed, meditation, forståelse af nervesystemet, traumer og overbelastninger, afspænding og compassion. Der er mulighed for skræddersyede workshops og kurser.

Derudover arbejdes også med folks individuelle processer via Psykoterapi, Coaching og Stressbehandling.

MBSR 8-ugers programmet er det globalt set mest gennemtestede og velafprøvede mindfulness forløb.
Der arbejdes målrettet med nærværet i gruppen og lægges stor vægt på tryghed, for at skabe et optimalt rum for udvikling.

Mindful-U ønsker at fremme:

 • Nærvær og højere bevidsthed
 • Helhed – krop og sind
 • Hjertebevidsthed – hjertets intelligens - empati og compassion
 • Alternativer til behandling af psykiske problemer og lidelse
 • Stressreduktion/-forebyggelse
 • Arbejde med traumer og overbelastninger i nervesystemet
 • Ændring af indgroede mønstre - selvværd
 • Relationskompetencer - kontakt
 • Kreativitet
 • Personligt og professionelt lederskab
 • Indre ro – stabilitet i sindet
 • Øget rummelighed og tolerance
 • Kontakt og forbindelse til naturen

Tilgangen, som Mindful-U´s aktiviteter tager sine udgangspunkter i, er holistiske og udspringer af et bredt spektre af inspirationskilder. I hovedtræk kan fremhæves, Mindfulness/Meditation, Nærværs-træning, Hjertet, Psykoterapi, Gestalt, Compassion, Coaching, Hjernen og nervesystemet, Afpænding, Naturen, Centrering/Grounding, Intuitiv dans, Yoga, Konflikthåndtering/Encounter.

Alle forløb bliver tilpasset optimalt til den enkelte, holdet eller gruppen – efter ønske og behov.

“Bevægelse er en del af livets kerne, og bevægelsens to aspekter er vækst og forfald. Virkeligheden står aldrig stille. Hvis personlighedens vækst går i stå, indtræder der et forfald, som måske er umærkeligt til at begynde med, men som bliver tydligere efterhånden. Det sande kriterium for en vellykket terapi er, at den índleder og fremmer en vækstprocess i klienten, som kan fortsætte uden terapeutens hjælp” (Alexander Lowen)

”I grænsefladen mellem leg, kreativitet, musiske/kropslige udtryk, følelser, kærlighed og alt, hvad der ellers er godt, kan vi spørge os selv, om der er noget, der binder det hele sammen. Det er der. Og det er bevægelse”(Martin Spang Olsen)

”Energi bevæger sig i bølger. Bølger bevæger sig i mønstre. Mønstre bevæger sig i rytmer. Et menneske er blot dette, energi, bølger, mønstre, rytmer. Ikke mere. Ikke mindre. En dans” (Gabrielle Roth)

Mindfulness-MBSR-kurser-Roskilde-Psykoterapi-Coaching-Krop-og-Bevægelse-Mindful-U.dk_-300x200