Gestaltterapi

Gestaltterapi

Gestaltterapi er en forholdsvis ny terapiform, der er udviklet i Europa og USA i 50’erne. Det overordnede menneskesyn er det eksistentialistiske, der blandt andet har fokus på ansvar, frihed og valg.
Gestaltterapiens hovedide er, at mennesket er dynamisk foranderligt og altid ansvarlig for sit liv. Det er et selvregulerende væsen, der ved hjælp af sin medfødte evne til opmærksomhed over for sine behov og over for sine vilkår er skabt til at overleve og folde sig ud i gensidig og meningsfuld kontakt med sine omgivelser.

Denne gensidighed påvirker og forandrer både mennesket og omgivelserne uafbrudt, og derfor er også personlighedsdannelsen en proces, der foregår hele tiden og ikke kun i barndommen.

Menneskelivet er en proces over tid, hvilket betyder, at forandring er et vilkår, og at evnen til tilpasning til indre og ydre forandringer er en forudsætning for psykisk og fysisk sundhed. Hvis mennesket af en eller anden grund ikke kan opretholde en gensidig og dynamisk kontakt mellem sig selv og sine omgivelser, bliver tilpasning til de stadige forandringer forhindret. Dette kontaktbrud kan føre til eksistentielle og psykiske problemer eller til psykisk sygdom.

(Citat: Københavns Gestalt Institut)

Gestaltterapi_Roskilde

Vi skaber mening ved at danne helheder. Disse helhedsindtryk, som er oplevelser, er en gestalt, der er organiseret i et genkendeligt mønster, hvor det vigtige vil være i forgrund, og i baggrunden det mindre vigtige.

Gennem opmærksomhed i terapien kan vi skabe nye helheder, og det der før var i baggrunden, kan nu blive genstand for en undersøgelse i forgrunden. Læs om terapien her…

“Når du tør være den, du i virkeligheden er opstår forandringen” Gary Yontef