Terapi voksne

Psykoterapi voksne

Individuelle samtaler funderet på gestaltterapi og mindfulness.

Der kan være mange grunde til at opsøge individuelle samtaler.
Et terapeutisk eller coachende forløb er virksomt ved for eksempel:

– Stress og du kan ikke overskue at gå direkte i en gruppe.

– – Begrænset livsudfoldelse: manglende selvværd, gentagelse af gamle mønstre, traumer, overbelastninger i nervesystemet, konfliktskyhed, meningsløshed mm.

– Tankemylder, negative overbevisninger om sig selv, en krop der reagere uden at man selv forstår hvad der sker, manglende tryghed i sig selv og i livet.

– Ved deltagelse på et mindfulness forløb kan det være en fordel at arbejde individuelt med nogle af de ting man kommer i kontakt med.

– Ændret livsomstændigheder, kriser – såsom tab af job, skilsmisse etc. hvor de sædvanlige måder at håndtere vanskeligheder på, ikke længere virker.

– Selvudvikling, et ønske om at være i bedre kontakt med sig selv og i dybere kontakt med andre. Øget kropsglæde- og bevidsthed, arbejde med åndedrættet.

Roskilde_Psykoterapi_København-kopi

 

At udvikle sig handler ofte om at “vikle-sig-ud”
af fastlåste overbevisninger om sig selv og sine omgivelser.

Et samtale forløb?

Kan bestå af enkelte sessioner indenfor et kortere tidsrum, eller det kan være længerevarende og strække sig over flere år.

Mange klienter kan have glæde af enkelte intensive samtaler i starten af forløbet, for derefter, at vende tilbage med længere mellemrum for at arbejde med de forandringer livet måtte bringe, i den personlige udviklingsproces.

Priser og vilkår

Se under praktiske info.

Sted: Algade 26, 2 sal.th., 4000 Roskilde

Du er velkommen til at kontakte mig med spørgsmål på beritlarsen@mindful-U.dk eller på tlf.: 26 17 09 55

Jeg modtager løbende supervision af erfarne supervisorer. Alle samtaler foregår i fuld fortrolighed og er underlagt tavshedspligt. Terapien foregår efter de etiske regler opstillet af Dansk Psykoterapeut Forening.

Kvalitetsvurderet psykoterapeutisk og coach uddannelse

Jeg er uddannet på Københavns Gestalt Institut. I forbindelse med vurdering af psykoterapeut uddannelser i Danmark, blev Københavns Gestalt Institut godkendt uden anmærkninger. Evalueringen er foretaget af konsulentvirksomheden Reflektor og Psykoterapeut Foreningen. Endvidere er KGI´s Coachuddanelse ICF certificeret. Derudover er jeg uddannet MBSR mindfulness underviser fra Århus universitet. Du kan læse mere om min baggrund under Berit Larsen.

Lidt om Psykoterapi

I terapi bliver der skabt et rum af tillid og tryghed, hvori du får mulighed for at opdage dig selv på ny. Du finder ud af hvordan din historie påvirker dine relationer, daglige liv, valg, parforhold etc. Samtalen foregår her og nu, hvilket vil sige at fortiden kun har betydning i det omfang den forstyrrer dig i at leve dit liv i nuet.

Nervesystemet, ubalancer, traumer, kroppens reaktioner er en vigtig del af terapien. De fleste problematikker har et kropsligt udtryk, som ofte er vigtigt at få fat i, for at skabe en varig forandring.

Gennem opmærksomhed på det du gør, opstår der øget klarhed og bevidsthed omkring dig selv og det liv du lever, opdagelsen og accepten af dette – skaber i sig selv en forandring. Terapien er funderet på gestaltterapeutiske principper og mindfulness. Den er holistisk og forholder sig åbent og fordomsfrit til din virkelighed og de tanker, ord, følelser, oplevelser og kropslige udtryk der opstår i mødet her og nu.

Du vil få øget indsigt i dine ressourcer, begrænsninger, verdens- og selvopfattelse, automatiserede handlemønstre mm. og på den måde blive bedre i stand til at tage ansvar, træffe valg og påvirke dit liv.

“Når du tør være den, du i virkeligheden er opstår forandringen” Gary Yontef